ALKOHOLNA PIĆA

Viski, čiji je postotak alkohola već nešto veći, oko 45%, ima nadasve zanimljiv koren same reči. Naime, radi se o skraćenom obliku reči osquebaugh, što bi rastavljajući je na one staroirske dalove doslovan prevod voda života. Prema tome, više nema srama ukoliko preterate, ipak pijete vodu života!

ALKOHOLNA PIĆA

Otkriće krčaga iz kasnog kamenog doba ukazuju na to da su namerno fermentisana pića postojala najkasnije u ranom neolitu (c. 10.000 prije n. e.). Mnoge životinjske vrste, pored ljudi, konzumiraju alkohol kada za to dobiju priliku i on ima isto dejstvo na njih kao i na čoveka, iako su ljudi jedina vrsta koja zna kako da namerno proizvede alkoholno piće.

Destilovana pića su alkoholna pića nastala destilacijom etanola nastalog fermentacijom žitarica, voća ili povrća. U poznatijun destilovanim pićima, kao što su votka ili viski, sadržaj alkohola je oko 40 %. Termin teški alkohol (engl. hard liquor) koristi se u Severnoj Americi kako bi se razlikovala destilovana od nedestilovanih pića. Votka, rakija, džin, tekila, viski, brendi ili mastika samo su neka od destilovanih pića. Destilacija koncentriše alkohol i uklanja neke od kongenera. Zamrznuta destilacija koncentriše etanol zajedno sa metanolom i fuzelovim alkoholom u epldžeku.

 • Cepelin …………………………120
 • Vermouth 0,05l …………….130
 • Gorki list ………………………130
 • Vinjak ………………………….130
 • Viljamovka …………………..130
 • Domaća vodka ……………..130
 • Stock …………………………..150
 • Ouzo …………………………..150
 • Absolut ……………………….170
 • Finlandia …………………….170
 • Beefeater …………………….170
 • Bacardi ……………………….170
 • Martini bianco …………….170
 • Campari ……………………..170
 • Jagermaister ……………….170
 • Kahlua ………………………..180
 • Amaretto …………………….180
 • Johnie Walker ……………..190
 • Ballantines ………………….190
 • Famouse Grouse ………….190
 • Jamesson ……………………200
 • Tequila ……………………….200
 • Bailey`s ……………………..200
 • Four roses …………………..240
 • Jack Daniel`s ……………..240
 • Chivas regal ………………..280